Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Grodziski Klubu Biegacza

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Grodziski Klubu Biegacza

TERMIN: środa 21.05.2014 r.  godz. 18.00

MIEJSCE : CK Rondo w Grodzisku Wlkp.

PLAN:

1.   Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2.  Wybór przewodniczącego, sekretarza
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie:
a)    sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2013 r.
b)   sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2013 r.
c)    sprawozdania Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r.
5.  Podjęcia uchwał w przedmiocie:
a)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2013 r.
b)   zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2013 r.
c)   zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r.
d)   absolutorium dla Zarządu za wykonanie obowiązków w 2013 r.
e)    absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za wykonanie obowiązków w 2013 r.
6.  Wręczenie wyróżnień dla członków klubu za szczególne osiągnięcia w roku 2013
7.  Wybór komisji skrutacyjnej
8.  Wybór zarządu Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza na trzyletnią kadencję
9.  Wybór komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza na 3-letnią kadencję
10.  Omówienie organizacji imprez: Biegaj z Mapa i Pętla Krosowa
11.  Wolne głosy i wnioski
12.  Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania została wyłączona.