Zebranie Walne GKB 22.06.2015.

Plan  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Grodziski Klubu Biegacza,

które odbędzie się w poniedziałek 22.06.2015 r. o godz. 18.00

w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wlkp.

  

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie:

a)        sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2014 r.

b)       sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2014.

c)        sprawozdania Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r.

5. Podjęcia uchwał w przedmiocie:

a)   zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2014 r.

b)   zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza za 2014 r.

c)   zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r.

d)   absolutorium dla Zarządu za wykonanie obowiązków w 2014 r.

e)    absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za wykonanie obowiązków w 2014 r.

6. Omówienie organizacji imprez: Pętla Krosowa i Biatlon Letni

7. Wolne głosy i wnioski

8. Zamknięcie obrad.

 

 

Michał Sokół

Prezes Zarządu

Możliwość komentowania została wyłączona.