Opalenicki Jesienny TEST COOPERA

 26.10.2014. (niedziela), godz. 15.00

stadion miejski w Opalenicy

 

Test Coopera 2014

Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem Testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu

 

12_TC_grupa_20_sport

REGULAMIN JESIENNYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW

OPALENICY W BIEGU 12-MINUTOWYM

1. CELE IMPREZY

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

– propagowanie zdrowego, trybu życia, aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego

2. ORGANIZATORZY

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy

– Szkoła Podstawowa w Opalenicy

3. TERMIN I MIEJSCE

– Test Coopera odbędzie się 26.10.2014 r. (niedziela) o godz. 15:00 na stadionie miejskim w Opalenicy

4. UCZESTNICTWO

– uczestnikiem biegu może zostać każda osoba urodzona przed rokiem 2005

– osoby młodsze mogą startować tylko i wyłącznie pod opieką rodziców

– każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność

– każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zawodów

– pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

5. BIURO ZAWODÓW

– biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie miejskim w Opalenicy

– biuro zawodów czynne będzie 26.10.2014r. (niedziela) w godzinach 13.45 – 14.45

– wydawanie numerów startowych oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godzinach otwarcia

biura

– szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów – Jacek Flak-Marcinkowski kom. 661-626-676 lub e-mail waf@onet.pl)

6. PROGRAM ZAWODÓW

13.45 – 14.45 : wydawanie numerów startowych, weryfikacja zawodników

15.00 : start I serii biegu

15.20 : start II serii biegu

15.40 : ew. start III serii biegu

16.00 – 16.30 : ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

– zgłoszenia do biegu przyjmowane są drogą elektroniczną na adres waf@onet.pl

– opłata startowa wynosi 10 zł i jest pobierana równolegle z weryfikacją w dniu zawodów

– z opłaty startowej zwolniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia

8. KATEGORIE WIEKOWE

– w zawodach przewidziano następujące kategorie wiekowe : K1 (10-12 lat), K2 (13-30 lat), K3 (powyżej 30 lat),

M1 (10-12 lat), M2 (13-19 lat), M3 (20-40 lat), M4 (powyżej 40 lat)

9. NAGRODY

– I-III miejsce w kategorii wiekowej – statuetka

– pozostali uczestnicy zawodów – okolicznościowe medale

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– w przypadku ciągłych opadów deszczu zawody nie odbędą się

– organizator zapewnia uczestnikom biegu : szatnie, prysznice, słodki poczęstunek, napoje, komunikat końcowy

zawodów na stronie www.maratonypolskie.pl

– każdy uczestnik biegu otrzymuje zwrotny numer startowy, który przypina z przodu na wysokości klatki piersiowej

Możliwość komentowania została wyłączona.