Nowy – stary zarząd

Dnia 21.05.2014 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Grodziski Klubu Biegacza

wybrało na 3 letnia kadencję Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną

Prezesem został:

Michał Sokół

Członkami Zarządu zostali :

Katarzyna Konkiewicz

Marcin Łodyga

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Martyna Napieralska – Przewodnicząca

Magdalena Nowak – Członek komisji

Arkadiusz Sadowski – Członek Komisji

W imieniu wybranych dziękuję za zaufanie i proszę o wsparcie i pomoc w zadaniach

podejmowanych przez Grodziski Klub Biegacza. Michał Sokół

Możliwość komentowania została wyłączona.