12 minut prawdy

REGULAMIN JESIENNYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW OPALENICY

ORAZ MISTRZOSTW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGU 12-MINUTOWYM( TEST COOPERA )

OPALENICA – 18.10.2015

 

1. CELE IMPREZY

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

– propagowanie zdrowego, trybu życia, aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego

2. ORGANIZATORZY

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy

– Szkoła Podstawowa w Opalenicy

3. TERMIN I MIEJSCE

– Test Coopera odbędzie się 18.10.2015 r. (niedziela) o godz. 15:00 na stadionie miejskim w Opalenicy

4. UCZESTNICTWO

– uczestnikiem biegu może zostać każda osoba urodzona przed rokiem 2006

– osoby młodsze mogą startować tylko i wyłącznie pod opieką rodziców

– każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność

– każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zawodów

– pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

5. BIURO ZAWODÓW

– biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie miejskim w Opalenicy

– biuro zawodów czynne będzie 17.10.2015r. (sobota) w godzinach 13.30 – 14.30

– wydawanie numerów startowych oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godzinach otwarcia biura

– szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów – Jacek Flak-Marcinkowski (kom. 661-626-676 lub e-mail

waf@onet.pl)

6. PROGRAM ZAWODÓW

13.30 – 14.30 : wydawanie numerów startowych, weryfikacja zawodników

15.00 : start I serii biegu

15.20 : start II serii biegu

15.40 : start III serii biegu

16.00 : ew. start IV serii biegu

17.00 – 17.30 : ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

– zgłoszenia do biegu przyjmowane są drogą elektroniczną na adres waf@onet.pl

– opłata startowa wynosi 10 zł i jest pobierana równolegle z weryfikacją w dniu zawodów

– z opłaty startowej zwolniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia

8. KATEGORIE WIEKOWE

– w zawodach przewidziano następujące kategorie wiekowe : K1 (10-12 lat), K2 (13-30 lat), K3 (powyżej 30 lat),

M1 (10-12 lat), M2 (13-19 lat), M3 (20-40 lat), M4 (powyżej 40 lat)

9. NAGRODY

– I-III miejsce w klasyfikacji generalnej – pucharki

– I-III miejsce w kategoriach wiekowych – statuetki

– pozostali uczestnicy zawodów – okolicznościowe medale

Uwaga! Nagrody w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– w przypadku ciągłych opadów deszczu zawody nie odbędą się

– organizator zapewnia uczestnikom biegu : opiekę medyczną, szatnie, prysznice, napoje, słodycze, owoce oraz

komunikat końcowy zawodów na stronie www.maratonypolskie.pl

– każdy uczestnik biegu otrzymuje zwrotny numer startowy, który przypina z przodu na wysokości klatki piersiowej

  

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U

  

ORGANIZATORZY

Możliwość komentowania została wyłączona.